Vô sinh

Vô sinh do suy buồng trứng sớm 1

Vô sinh nữ do suy buồng trứng sớm

Suy buồng trứng sớm là tình trạng ngừng hoạt động của hai buồng trứng khi nữ giới chưa đến tuổi mãn kinh. Suy buồng trứng sớm sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn nối tiết khiến buồng trứng hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến chức năng sinh...